Erikoislääkäriyhdistyksen säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on suomeksi Suomen Kliinisen Kemian Erikoislääkäriyhdistys ry. ja ruotsiksi Finlands Specialistförening för Klinisk Kemi r.f. Kansainvälisissä yhteyksissä yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista nimitystä Finnish Medical Association of Clinical Chemistry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on laboratoriolääketieteen ja sen käytäntöjen kehittäminen. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää koulutusta, harjoittaa julkaisutoimintaa, jakaa apurahoja, tehdä esityksiä ja antaa lausuntoja.

3. Jäsenet ja jäsenmaksut

Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä Suomessa laboratoriolääketieteen alalla toimiva lääkäri sekä ulkomailla toimiva ja Suomessa laillistettu alalla ansioitunut lääkäri. Uudet jäsenet hyväksyy hallitus hakemuksesta. Jäsen voidaan erottaa yhdistyslaissa mainittujen perusteiden lisäksi, jos hän on toiminut yhdistyksen etujen tai hyvien tapojen vastaisesti tai herättänyt työssään muiden jäsenten oikeutettua paheksuntaa. Päätöksen erottamisesta tekee yhdistyksen kokous. Yhdistys voi kokouksensa päätöksellä kutsua kunniapuheenjohtajaksi ja kunniajäseniksi laboratoriolääketieteessä erityisesti ansioituneita henkilöitä. Kunniapuheenjohtajia voi olla vain yksi kerrallaan. Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

4. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, 3-7 muuta jäsentä ja 0-2 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenten ja varajäsenten toimikausi päättyy heidän kunkin valintaansa seuraavan toisen vuosikokouksen lopussa. Hallitus valitsee yhdistyksen toimihenkilöt.

5. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yksin, kaksi hallituksen jäsentä yhdessä sekä hallituksen siihen oikeuttamat henkilöt yksin tai yhdessä jonkun edellä mainitun henkilön kanssa.

6. Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

7. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä marraskuun loppuun mennessä. Vuosikokouksessa päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta, vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille, valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet sekä valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa. Yhdistyksen kokouksen tai hallituksen päätöksellä yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua myös postitse sekä tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla ennen kokousta tai sen aikana.

8. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 14 päivää ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse tai Suomen Lääkärilehdessä julkaistavalla ilmoituksella.

9. Varojen käyttö yhdistyksen purkautuessa

Yhdistyksen varat luovutetaan sen purkautuessa tai sitä lakkautettaessa Laboratoriolääketieteen Edistämissäätiölle.