Apurahat

Laboratoriolääketieteen Edistämissäätiö sr:n ja Suomen Kliinisen Kemian Erikoislääkäriyhdistys ry:n apurahat

julistetaan laboratoriolääketieteen alalla toimivien lääkäreiden, kemistien, bioanalyytikkojen (laboratoriohoitajien) ja alalle erikoistuvien opiskelijoiden haettaviksi. Apurahat myönnetään alan soveltavaan tutkimus- ja kehitystyöhön, jatko- ja täydennyskoulutukseen sekä kansainväliseen toimintaan (esim. matka-apurahoiksi). Niiden yhteismäärä on enintään 100.000 euroa.

Apurahaa haetaan Laboratoriolääketieteen edistämissäätiön internetsivujen kautta. Sivuilta löytyvät tarkemmat hakuohjeet.

Hakuaika päättyy 30.6.2021.