Apurahat

Laboratoriolääketieteen Edistämissäätiö sr:n ja Suomen Kliinisen Kemian Erikoislääkäriyhdistys ry:n apurahat

julistetaan laboratoriolääketieteen alalla toimivien lääkäreiden, kemistien, bioanalyytikkojen (laboratoriohoitajien) ja alalle erikoistuvien opiskelijoiden haettaviksi. Apurahat myönnetään alan soveltavaan tutkimus- ja kehitystyöhön, jatko- ja täydennyskoulutukseen sekä kansainväliseen toimintaan (esim. matka-apurahoiksi). Niiden yhteismäärä on enintään 100.000 euroa.

Lasse Viinikan rahastosta voidaan myöntää 5.000 euron suuruinen tunnustuspalkinto laboratoriolääketieteen alalta 2021-2022 hyväksytyn merkittävän väitöskirjan tekijälle. Tunnustuspalkinnon saajaa voi ehdottaa kuka tahansa, myös väitöskirjan tekijä itse.

Apurahaa tai tunnustuspalkintoa haetaan Laboratoriolääketieteen edistämissäätiön internetsivujen kautta. Sivuilta löytyvät tarkemmat hakuohjeet.

Hakuaika päättyy 30.6.2022. Apurahapäätökset lähetetään elokuussa 2022 ja myönnetyt apurahat julkistetaan Laboratoriolääketiede-tapahtumassa 6.10.2022.