Finlands Specialistförening för Klinisk Kemi r.f.

Finlands Specialistförening för Klinisk Kemi r.f. är ett förening för läkare som är aktiva inom disciplinen klinisk kemi och laboratoriemedicin. Specialiteten innehåller i Finland också laboratoriehematologi samt blodtransfusionsmedicin.

Vi behov kontakta vänligen föreningens sekreterare Emmi Rotgers, emmi.rotgers(at)fimlab.fi.

Finnish Medical Association of Clinical Chemistry

The Finnish Medical Association of Clinical Chemistry is an association for physicians active in the field of clinical chemistry, laboratory hematology and transfusion medicine.

You can reach the association through the secretary Emmi Rotgers, emmi.rotgers(at)fimlab.fi.