Laboratoriolääketiedepäivien Presymposium 2023

Suomen Kliinisen Kemian Erikoislääkäriyhdistys ja Koulab Oy järjestävät erikoistuville lääkäreille sekä aiheesta kiinnostuneille erikoislääkäreille perinteisen Laboratoriolääketiedepäivien Presymposiumin aiheenaan Genetiikan tutkimuksista kliiniseen kemiaan erikoistuville lääkäreille.

Kohderyhmä: Kliiniseen kemiaan erikoistuvat lääkärit ja kliinisen kemian lisäkoulutusohjelmassa
opiskelevat lääkärit. Muiden alojen erikoistuvat lääkärit ja/tai kliinisen kemian erikoislääkärit sekä
sairaalakemisteiksi tai sairaalageneetikoiksi erikoistuvat, jos tilaa on.

Alustava ohjelma

08.15-09.00 Ilmoittautuminen & kahvit
09.00-09.15 Avaussanat
SKKErly:n puheenjohtaja, yl Tomi Koski
Presymposiumin puheenjohtaja, yl Veli Kairisto
09.15-10.00 Genetiikan laboratoriopalvelujen järjestäminen hyvinvointialueilla
9.15 Anna-Kaisa Anttonen, prosessijohtaja, perinnöllisyyslääketieteen el,
HUS Diagnostiikkakeskus, Genetiikka
9.30 Mauri Keinänen, erikoisalajohtaja, sgen, Fimlab, Genetiikka
9.45 Veli Kairisto, palvelualuejohtaja, kliinisen kemian el, Tyks Laboratoriot,
Genomiikka
10.00-10.30 Sytogeneettinen analytiikka uudistuvassa Genetiikan laboratoriossa
Satu Häikiö, sgen, Islab, Genetiikka
10.30-11.00 Molekyylihematologia ja verisyöpien jäännöstautianalytiikka
Veli Kairisto, yl, kliinisen kemian el, Tyks Laboratoriot, Genomiikka
11.00-11.30 Molekyyligenetiikka synnynnäisten tautien seulonnassa vastasyntyneillä
Riikka Kurkijärvi, oyl, kliinisen kemian el, Tyks Laboratoriot, Genomiikka
11.30-12.15 Lounas
12.15-12.45 Massiivinen rinnakkaissekvensointi – menetelmä ja sen sudenkuopat
Arto Orpana, ykem, HUS Diagnostiikkakeskus, Genetiikka
12.45-13.15 Eksomisekvensointi kliinikon tukena diagnostiikassa
Anna-Kaisa Anttonen, yl, genetiikan prosessijohtaja, HUS Diagnostiikkakeskus,
Genetiikka
13.15-13.45 Sikiön perimän poikkeamien analytiikka äidin verinäytteestä
Johanna Schleutker, ygen, prof, Tyks Laboratoriot, Genomiikka
13.45-14.15 LLaadunvarmistus genetiikan laboratoriossa
Minna Toivonen, laatupäällikkö, sgen, Tyks Laboratoriot, Genomiikka
14.15-14.30 Kahvitauko
14.30-15.00 Somaattisten mutaatioiden analytiikka ja merkitys syövän diagnostiikassa ja hoidossa
Eva-Maria Talvitie, patologian el, Tyks Laboratoriot, Genomiikka
15.00-15.30 Laajan tuumoripaneelin käyttöönotto
Mauri Keinänen, sgen, genetiikan erikoisalajohtaja, Fimlab
15.30-16.15 Toiveet ja odotukset genetiikan laboratoriokoulutuksesta ja sen järjestämisestä
kliiniseen kemiaan erikoistuvalle
15.30 Elisa Heikkilä, kliinisen kemian eval, Tyks Laboratoriot
15.45 Sanna Koskela, kliinisen kemian el, Nordlab
16.00 Emmi Rotgers, kliinisen kemian eval, Fimlab

Ilmoittautuminen on päättynyt. Lisätiedot tarvittaessa: yhdistyksen sihteeri Emmi Rotgers, emmi.rotgers(at)fimlab.fi.