Erikoislääkäriyhdistyksen vuosikokous

Erikoislääkäriyhdistyksen vuosikokous (sekä Suomen Lääkäriliiton kliinisen kemian alaosaston vuosikokous) järjestetään heti erikoistuvien koulutuspäivän jälkeen. Lisätietoa kokouksista myöhemmin.